VÆKST – den selvstimulerende slags

Asger_thump_VÆKST-217x140VÆKST – den selvstimulerende slags

På mange områder er vi gode til i Kolding – og andre steder kan vi blive bedre. I Dansk Industris erhvervsklima rapport er Kolding i top 10 over bedste kommuner. Det er fantastisk og det skal vi udnytte til at tiltrække flere nye virksomheder. Nye virksomheder vil medfører nye arbejdspladser, og de arbejdere skal vi have til at bosætte sig i Kolding, så vi får en positiv befolkningstilvækst, dermed stiger behovet for nye boliger – og det vil både være til gavn for erhvervsliv, forretningsliv og byliv.

Men hvad kan vi gøre for de mange innovative og driftige virksomheder, som allerede er etableret i Kolding, så de kan vækste? Dem skal vi give en hånd med den selvstimulerende vækst. Selvstimulerende i den forstand, at kommune, borgere og virksomheder hyrer og køber Koldingensisk og bakker op om det lokale erhvervsliv. Herved får de økonomiske incitamenter til at kunne udvikle sig og være markante både inde og uden for kommunegrænsen. Denne positive effekt vil smitte af og have en magnetvirkning og tiltrække de før omtalte nye virksomheder til byen.

  • Selvstimulerende vækst, kommunale udbud skal lande lokalt
  • Koldinggensere skal hyre og købe koldingensisk
  • Sænkning af dækningsbidraget
  • Forum for innovation og god virksomhedsdrift

I fællesskab – vil vi vækst