Politikerne ligner mere og mere hinanden

Om få uger er der både folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet.  Og går det, som det plejer, får endnu flere akademikere både i Folketinget og i Europa-Parlamentet. Tendensen er tydelig. Derudover vælges mange ind i Folketinget eller Europa-Parlamentet som ganske unge efter endt karriere i ungdomspolitik og som nyudklækkede kandidat fra universitetet, hvis de nåede så langt. Denne udvikling kan man egentligt ikke sætte en finger på. Den er jo et udtryk for folkets vilje, hvor det er vælgerne, der sammensætter Folketinget og Europa-Parlamentet.

Men måske kunne vi alligevel gøre det lidt bedre? Engagere lidt flere mennesker i politik? Give politik og politisk arbejde lidt mere saft og kraft? Give danskerne lidt flere typer at vælge mellem, når de står i stemmeboksen? Flere forskellige kandidater? Ikke bare fra forskellige partier – men virkeligt forskellige kandidater. Så i hvert fald vælgerne kunne vælge mellem forskellige mennesker?

Jeg tror, det ville tjene folkestyret – og tilliden til politikerne – hvis vi havde flere kandidater, der ligner vælgerne på uddannelse og baggrund, end vi ser i dag.

Der er masser af engagerede mennesker med en erhvervsuddannelse, en social- og sundhedsuddannelse eller selvstændige, som ville være gode repræsentanter for danskerne – men bare aldrig lader sig friste til at engagere sig i politisk arbejde, melde sig ind i et parti. Og der er endnu færre, der kunne drømme om selv at stille op.

Det er en skam – og det øger desværre mistilliden til politik og til vores folkestyre.

Politikerleden er på nuværende tidspunkt historisk høj, hvor omtrent 70 pct. af danskerne svarer, at de har lidt eller ingen tillid til politikerne.

Jeg mener dybt alvorligt, at det er et problem, at kandidaterne ligner hinanden så meget som de gør i dag, taler et sprog, der ligner hinandens – og i meget høj grad også har de samme uddannelser og (manglende) erhvervserfaring fra arbejdsmarkedet.

Det er – ud over mine holdninger og mit engagement i samfundets udvikling – en af grundende til, at jeg som selvstændig stiller op til kandidat til Europa-Parlamentet.

Der er simpelthen for få selvstændige erhvervsdrivende i politik. Både i Folketinget og i Europa-Parlamentet!

Og jeg konstaterer som selvstændig, at vi har brug for nogle politikere i Bruxelles, som kender og mærker den lovgivning, der besluttes i EU. Jeg vil slæbe den danske muld fra mine marker med hele vejen til brostenen i Bruxelles – fordi de giver sund fornuft. Fordi det betyder, at lovgivningen indrettes efter virkelighedens verden i stedet for i et lukket rum for politikere uden jordforbindelse og teknokrater.

For at få flere til at kaste sig over politik mener jeg, at der kan gøres tre ting:

KRAV TIL MINISTERIER
Først og fremmest skal lovgivningen være mindre kompleks, når den formuleres. Vi må have det udgangspunkt, at lovgivning skal kunne læses og forstås af flertallet af danskere præcis som det utvetydigt er slået fast i Jyske Lov år 1241. Som nævnt går udviklingen lige nu i den forkerte retning.  Vi må derfor stille det som et klart krav til ministerierne, at lixtallet skal ned og læsbarheden skal op i nye lovforslag.

OPSTIL REPRÆSENTANTER FOR HELE DANMARK
Dernæst skal vi i partierne stå fast på, at vi skal repræsentere HELE Danmark – og ALLE danskere, når vi opstiller kandidater. I stedet for at spørge ham eller hende fra ungdomspartiet, skal man måske spørge tømreren, sygeplejersken eller læreren i lokalområdet om, de ikke kunne have mod på at gå ind i politik.

BEDRE TONE – LÆNGERE KARANTÆNER PÅ FACEBOOK
Sidst men ikke mindst skal der ske noget med tonen i den offentlige debat særligt på Facebook, som har en afskrækkende effekt, når det gælder om at får nye til at stille op i politik. Nedværdigende sprogbrug, chikane og dødstrusler rettet mod politikere bør derfor sanktioneres i hårdere grad.

Eksempelvis kunne Facebook lave længere karantæneperiode for deres bruger, hvis det foregår her. Straffe for dødstrusler mod politikere samt andre offentligt ansatte kan skærpes yderligere.

GLÆDELIG VALGKAMP – VI SKABER DEMOKRATIETS FEST

På den måde kan vi forhåbentlig få flere til at stille op i politik samt få en mere mangfoldig sammensætning af Folketinget og Europa-Parlamentet med tiden. Glædelig valgkamp til danskerne og de mange opstillede kandidater i det ganske land – det er så sandelig demokratiets fest!

Af EU-kandidat og landmand Asger Christensen (V)