Klima: Mere Danmark i EU

Det er de færreste der efterhånden er i tvivl, at klimaforandringerne finder sted. Alle husker stadig forrige sommer, som var unaturlig lang og varm.  Danmark kan ikke alene gøre en forskel i kampen mod klimaforandringer. Vi må og skal kæmpe for  det gennem EU, da klimaforandringer ikke kender grænser.

Det skal gøres gennem mere Danmark i EU. Vores virksomheder er i førerfeltet med grøn teknologi  og løsninger. Danmark har stor anerkendelse som land, hvilket gør, at vi kan gå i front og lede. Danmark skal lede FN´s klimaindsat. Det kan kun betragtes som et stort skulderklap.

Gennem EU vil vi kunne tage globalt lederskab og føre en effektiv klima- og miljøpolitik. EU´s opfølgning på 2030-dagsordenen og Paris-aftalen skal sikre, at EU og medlemslandene kan fastholde deres position som global frontløbere inden for bæredygtig udvikling. Grøn vækst er vejen frem til et CO2-neutralt Europa.

EU´s langsigtede klimastrategi skal gøres skarpere. Der skal et ambitiøst klimamål, hvor CO2 niveauet senest i 2050 er nul. Det kan opnås ved blandt andet at gøre vores bygninger mere klima venlige. PÅ EU niveau står bygninger for hele 40% af energiforbruget og 36 procent af CO2-udslippet i EU-området. Her kan dansk teknologi og viden spille en stor rolle, hvis den politiske ambition bliver indfriet.

Vi skal gøre, hvad vi kan, for at vi efterlader en renere klode til vores fremtidige generationer. Vores udøvelse af frihed er bygget på, at den ikke indskrænker andres frihed. Det gælder også på tværs af generationer. Det er god og sund liberal fornuft.

Bragt i Nordjyske Stiftstidende d. 9. maj.