Grundlovstale 5. juni på Schackenborg Slot

I forbindelse med Grundlovsarrangementet på Schackenborg Slot holdte Asger Christensen grundlovstale. Den kan læses nedenfor.

 

Grundlovstale

Tønder 5. juni 2018

”Her står jeg, og jeg kan ikke andet.”

Citat slut. Dette citat hørte jeg gentaget et par gange sidste år i forbindelse med markeringen af 500 året for reformationen. Jeg kendte ikke citatet på forhånd, men jeg syntes, at det var så fint. Særligt med historien bag og omstændighederne, der lå til grund for det.

Det var Martin Luther, der skulle have sagt disse ord for 500 år siden, efter han slog de 95 teser op på døren til slotskirken i Wittenberg. Herefter blev han kaldt til Rigsdagen i Worms for at tilbagekalde alt, hvad han havde skrevet og sagt.

Det ville han ikke, grundet hans samvittighed og troen på det han står for – han afslutter med ordene foran kejseren og de tyske fyrster ”Her står jeg – og jeg kan ikke andet”.

Disse ord indkapsler selve det, at tro på noget så inderligt, at man står fast. Tro på helt grundlæggende værdier, der gør, at man ikke flytter sig. At have en overbevisning, som end ikke en overmagt kan rykke så meget som en tomme på.

**************************

Sådan synes jeg også, det gør jeg sig gældende med grundlovsdag.

For ’her står vi – og vi kan ikke andet’. Heller ikke selvom grundloven nu har 169 år på bagen – vi står her stadig. For det skal vi.

Vi marker endnu en gang ved at stå her og alle mulige andre steder i landet i dag på 5. juni – de frihedsrettigheder og demokratiske værdier, som vores forfædre tilkæmpede sig:

Retten til at tro, det man vil – retten til at tænke, det man vil– retten til at skrive, det man ville.

**************************
Disse demokratiske værdier og rettigheder må vi ikke tage forgivet.

Det er jo ikke en selvfølgelig. Og det må aldrig blive en selvfølge.

Så derfor ’ vi stå her, for vi kan ikke andet’.

****************************

Desværre skal vi ikke vende blikket særligt langt væk fra de danske grænser for at se, hvad der sker, når man ikke står vagt om værdierne og rettighederne.

Der er slået huller på Europa-kortet i disse dage, hvor de basale principper for demokrati og retsstat, ikke er basale længere.

I 2002 stod vi og var luther-begejstret over, hvordan de østeuropæiske lande i hurtigt tempo havde tilpasset sig EU’s grundlæggende værdier efter Sovjetunionens fald.

Som en naturlig følge af, at Sovjetunionens jerngreb forsvandt om de østeuropæiske lande – vendte de sig mod EU. Trykket fra kommunismen havde avlet et modtryk – et modtryk orienteret mod al den frihed, som vi nyder så godt af i Vesten.

På ganske få år havde landene fået implementeret fungerende og velorganiseret retssystemer – og gode, sunde demokratiske institutioner, hvor der var frie og lige valg.

I 2002 og i de efterfølgende år var vi meget begejstret for at kunne byde de nye lande velkomne til EU-familien.

*****************************

Men begejstring er blevet vendt til bekymring.

Ser vi mod Polen har det magthavende parti ’lov- og retfærdighedspartiet’ valgt at slette al tidligere retspraksis i domstolssystemet.

Når man skal dømme en forbryder, vil man ikke længere kigge efter en tidligere dom, som blev afsagt for en lignende forbrydelse. Det er et fundamentalt skred i borgernes retssikkerhed.

På den måde vil borgere enten bliver straffet mildere eller hårdere for de samme kriminelle gerninger. Det hører ingen steder hjemme.

**********************************

Men det stopper ikke her.

For derudover vil den til en hver tid siddende polske justitsminister og præsident i fremtiden få beføjelser til at udpege dommere til landets domstole.

Det er lige ledes et fundamentalt skred i retsstatsprincippet og magtadskillelsen i demokratiet.

For på den måde er der ikke et klart skel mellem den udøvende, lovgivende og den dømmende magt, når politikerne blander sig i, hvem der skal håndhæve landets love, og dømme ud fra dem.

Heldigvis har der været mange polakker på gaden for at demonstrere i mod regeringspartiets nye initiativer, der i min bog hører fascistiske, totalitære eller diktatoriske regimer til.

’De stod der, og de kunne ikke andet’. Demonstranterne ville ikke gå på kompromis med deres borger-rettigheder og landets demokratiske værdier.

 

**********************************
Polen er desværre ikke det eneste hul, der er slået på Europa-kortet. Ser vi mod Ungarn er der også her nogle åbenlyse problemer, hvor magthaverne knægter de værdier, og selve fundamentet EU er bygget på.

Manden bag dette hedder Viktor Orban – den ungarske premierminister

Han har sørget for at tage kontrollen over medierne ved at gøre dem statsejet. Han har ændret valgloven for at gavne sit eget partis vinderchancer ved valgene. Og så har prøvet at lukke universiteter, hvis forskning og undervisning ikke spillede efter hans melodi.

Han lancerede for 4 år siden sine ideer om ’det illiberale demokrati’, og alle hans initiativer må ses i det lys. Altså et modstykke til vores liberale demokrati med alle vores frihedsrettigheder.

Dette ser jeg på med meget stor alvor på.

******************************

For hvordan kan det komme der til? Hvordan kan det nå så vidt, at en statschef fra et EU land proklamerer, at man skal have et illiberalt demokrati? Vi hævder jo, at vores måde at have indrettet samfundet og staten på er det bedste.

Men alligevel har det lykkedes eksempelvis Ungarn og Polen at vende sig i mod værdier og rettigheder, som vi tager for givet.

Derfor er det vigtig, at nogen gør som Luther, og siger ’her står jeg, og jeg kan ikke andet’.

******************************

Det næste år frem mod Europa-Parlamentsvalget vil disse udfordringer uden tvivl bliv drøftet i stort omfang.

Jeg kan fortælle meget klart og tydeligt til Jer i dag. Jeg står for en konsekvent og klar politik – ’take it – or leave it’. Hvis lande ikke vil indordne sig efter fundamentale demokratiske principper i EU – så smut.

Men inden da kan vi kan kigge på instrumenter, der kan få dem på bedre tanker, så de kommer til at savne goderne ved et fælles europæisk samarbejde.

EU skal handle håndfast overfor Polen og Ungarn.

Men udfordringerne med Polen og Ungarn står jo ikke ligefrem alene.

Vi lever i en urolig tid. En tid hvor magtbalancerne ændrer sig. Hvor verden bliver mindre sikker. Hvor Brexit inden længe bliver en realitet. Hvor Rusland agerer aggressivt i og uden for EU. Hvor Trump vender frihandlen ryggen. Og hvor der træffes afgørende beslutninger – som har vidtrækkende konsekvenser.

– også for Danmark.

Og her har Danmark et klart og helt entydigt tilhørs forhold – hos vores allierede i EU.

For ”Her står vi, og vi kan ikke andet”.

******************************

Fortsat rigtig god Grundlovsdag!

Jeg ser frem til at kæmpe side om side med Jer det kommende år, så vi kan sikre Venstre et godt valg til Europa-Parlamentet.schackenborg