Reform er katastrofal for mælkeproducenter

For nylig har Europa-Parlamentets landbrugsudvalg stemt for en ny reform af landbrugspolitikken, hvor især to punkter er kontroversielle.Formålet er at regulere mælkeproduktionen og potentielt set rykke ved andelsstrukturen. En politik, der henleder tankerne til planøkonomi.

Forringede konkurrencevilkår
Det første af de to kontroversielle punkter er en regulering af mælkeproduktionen. Hvis der kommer et stort fald i mælkeprisen, kan EU pålægge de europæiske landmænd at skrue ned for produktionen, og pålægge en produktionsafgift, hvis de ikke gør. Det vil være katastrofalt for mælkeproducenterne, da det vil forringe konkurrencevilkårene, og i værste fald kan det få nogle til at dreje nøglen om. EU har i mange år arbejdet hen imod en liberalisering af landbrugssektoren, men dette tiltag vil være et tilbageslag. Det eneste rigtige vil være at lade markedet regulere mælkeproduktionen. Mælkeproduktionen vil følge udbud og efterspørgsel.

Andelsstrukturen er truet
Det andet kritiske punkt er en vedtagelse af ændringer i reglerne om kontraktforholdene mellem mælkeproducenterne og mejerierne. Det kan rykke ved andelsstrukturen.

Ønsket om at ændre dette kommer fra nogle europæiske lande, som langtfra er lige så organiserede som Danmark.I Danmark har vi et rigtig godt vedtægtssystem, som vi selv har opbygget. På generalforsamlinger kan vi selv ændre og diskutere reglerne. Derfor giver det ikke mening, at vi skal have EU-regler om det. Det kan gå ud over vores konkurrenceevne.

En chance til
Heldigvis skal reformen igennem endnu en godkendelse af Europa-Parlamentet efter valget, hvilket giver mulighed for, at de planøkonomiske elementer kan falde. Derfor er det vigtigt at stemme på kandidater til valget, som kender til det danske landbrugs udfordringer og ved, hvilke politikker der skal til for at styrke det.

Bragt i Altinget den 16. maj