EU GIVER MULIGHEDER

Vi lever i globaliseringens tidsalder. Selvom der har eksisteret verdensomspændende handel i mange år, har mulighederne for et frit og åbent marked aldrig været så tilgængelige, så fornuftige og udviklingsfremmende som nu. Fordelene kan ikke benægtes.

Virksomhederne trives med:

  • Fælles standarder
  • Harmoniserede administrative procedurer
  • Muligheder for at byde på udenlandske kontrakter

Det skaber arbejdspladser.

I EU er man fast besluttet på at bringe os tættere på visionen om et verdensomspændende indre marked.

Det er af højeste prioritet, at få udviklet en fælles referenceramme. Hvis vi har samme industristandarder og hvis vi fjerner modstridende regler, så har producenterne mulighed for at nå ud til udenlandske forbrugere uden at ramle ind i administrative og tekniske forhindringer, som oftest ender med at forvolde stor økonomisk skade for erhvervslivet.

Åbne markeder kan også åbne døre til offentlige projekter i udlandet for EU-virksomheder.

Herigennem vil der blive skabt:

  • Arbejdspladser
  • Praktikpladser
  • Uddannelsespladser

Miljøet, vores kulturarv og uddannelsesmuligheder kan komme i fokus og blive håndteret med stor seriøsitet og professionalisme, hvis vi samarbejder om projekterne. Vi lever i en tid, hvor medierne kan give et bredt billede af omverdenen, hvilket skaber lyst og trang hos befolkningen, til at få oplevelser ind under huden, og mærke at vi alle er en del af en fælles boplads – nemlig Jorden. Denne lyst skal imødekommes og kultiveres.

Hvis vi vil det, kan globaliseringen, med EU som glimrende udgangspunkt for Danmark, blive en af løsningerne på den finansielle krise og  vækstmæssige stagnation. Men vi må kæmpe for at få fjernet de fysiske hindringer, der står i vejen for det frie marked.

Vi ønsker alle fred og sikkerhed. Det kan vi vedligeholde og forbedre gennem det indre marked og fri bevægelighed.