Et dansk forbud er ikke nok

Et dansk forbud mod de mest skadelige hormonforstyrrende stoffer er ikke nok. Det skal op på EU-niveau, hvor EU-lovgivning kan være med til at sikre, at produkter med hormonforstyrrende stoffer hverken kan blive solgt eller produceret i EU. For på den måde står vi stærkest over for de store producenter, når vi taler på vegne af at stort handelsområde med 520 millioner EU-borgere i stedet for et lille marked med knap seks millioner danske forbrugere.

Det var meget chokerende læsning, da Det Økologiske Råd for nylig fremlagde en rapport om indeklimaet i danske daginstitutioner og børnehaver. Den viser, at 20 af 20 børnehaver og vuggestuer har forbudte hormonforstyrrende stoffer omkring børnene. Det var i voksdugen, det var i legetøjet, det var i regnfrakken. I værste fald kan disse stoffer have skadelige konsekvenser for vores børn i form af kræft, misdannede kønsorganer eller nedsat hjerneudvikling.

Danmark er frontløber i kampen mod den usynlige fjende – hormonforstyrrende stoffer. Dog er der visse grænser for, hvor meget vi kan stille op i international sammenhæng.

Derfor har vi brug for, at EU-Kommissionen vågner op og forstår alvoren ved de skadelige effekter, som hormonforstyrrende stoffer kan have – særligt på vores allermindste.

De kommende medlemmer af Europa-Parlamentet og regeringen skal presse på over for Kommissionen, så den får udarbejdet en liste over de mest skadelige hormonforstyrrende stoffer og derefter indført et totalforbud mod disse. Intet stykke legetøj eller andet produkt skal kunne sælges i Danmark eller resten af EU med hormonforstyrrende stoffer.

Det handler om vores børn, det handler om vores fremtid – dem må vi ikke gamble med.

Bragt 16. marts 2019 på Jyllands-Posten.dk